MUHASEBEIV:Paketleme İşlemi İçin Doldurulacak Sahalar

Muhasebe IV modülü Beyannameler / E-Beyanname Paket Oluşturma bölümünden, KDV
Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi, Geçici Vergi (Kurum) Beyannamesi, Geçici Vergi
(Gelir) Beyannamesi, BA Formu, BS Formu Bildirimleri paketlenip gönderim için hazır hale
getirilebilir. Bu beyannamelerin hazırlık aşamasında, işyeri bilgilerinde aşağıda belirlenen
alanlar doldurulmalıdır. Ayrıca işyeri kartında doldurulması zorunlu alanlar kırmızı renk ile
işaretlenmiştir.

Ana Sayfa
(Bdp’de Genel Bilgiler sayfası, Mükellefin sahaları)

Ünvanı : Firma Ünvanı/Soyadı
Unvan 2 : Firma Adı
Sicil No : Bitişik şekilde yazılmalı (10 karakter) ( Örn; 1234567890 )
Vergi Dairesi Kodu : Bitişik şekilde yazılmalı (6 karakter) ( Örn; 034250 )
Vergi Dairesi Adı : Vergi Dairesi Adı

Adres/Kimlik Bilgileri
(Bdp’de Genel Bilgiler sayfası, Mükellefin-İrtibat Telefon No sahası)

Telefon 1 : Alan kodundan sonraki rakamlar bitişik yazılmalı.(Örn; 212 4441382 )

Şirket Sahibi
(Bdp’de Düzenleme Bilgileri, Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri sayfası, Beyannamenin Hangi
Sıfatla Verildiği sahaları)

Soyadı/Ünvanı : Firma Ünvanı/Soyadı
Adı : Firma Adı
Ver.Hesap No : Bitişik şekilde yazılmalı (10 karakter) ( Örn; 1234567890 )
T.C.Kimlik No : Bitişik şekilde yazılmalı (11 karakter) ( Örn; 12345678901 )
Ev/Cep Telefon No : Alan kodundan sonraki rakamlar bitişik yazılmalı.(Örn; 212 4441382 )

23 Ekim 2008
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV Hazırlayan
Beyan Hazırlayan/Düzenleyen Bilgileri
(Bdp’de Düzenleme Bilgileri, Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri sayfası, Beyannameyi
Düzenleyen Mükellef / SM /SMMM sahaları )

Soyadı/Ünvanı : Firma Ünvanı/Soyadı
Adı : Firma Adı
Ver.Hesap No : Bitişik şekilde yazılmalı (10 karakter) ( Örn; 1234567890 )
T.C.Kimlik No : Bitişik şekilde yazılmalı (11 karakter) ( Örn; 12345678901 )
Ev/Cep Telefon No : Alan kodundan sonraki rakamlar bitişik yazılmalı.(Örn; 212 4441382 )

Beyan Onaylayan/Gönderen Bilgileri
(Bdp’de Düzenleme Bilgileri, Beyannameyi Gönderen/YMM Bilgileri sayfası, Beyanname
Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM sahaları)

Soyadı/Ünvanı : Firma Ünvanı/Soyadı
Adı : Firma Adı
Ver.Hesap No : Bitişik şekilde yazılmalı (10 karakter) ( Örn; 1234567890 )
T.C.Kimlik No : Bitişik şekilde yazılmalı (11 karakter) ( Örn; 12345678901 )
Ev/Cep Telefon No : Alan kodundan sonraki rakamlar bitişik yazılmalı.(Örn; 212 4441382 )

ÖNEMLİ NOT :
Beyan Onaylayan/Gönderen Bilgileri sahaları Geçici Vergi Kurum/Gelir ve BA/BS formlarının
xml/paket’ i yaparken ihtiyaç varsa doldurulmalıdır ve zorunlu değildir. Bu sahaların boş olması
durumunda herhangi bir hata ile karşılaşılmaz.

Yukarıda belirtilen diğer sahalar doldurulması zorunlu alanlardır, eğer bu alanlardan herhangi
biri doldurulmaz ise “Beyanname yapısı geçerli değildir ve benzeri başka” hatalar ile
karşılaşılabilir.

Comments are closed.