MUHTASAR BEYANNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Muhtasar beyannamede yapılan değişiklikler Muhtasar Beyanname 2 bölümüne ilave edildi. Özellikle İşyeri / İşçi Bilgileri bölümü doldurulurken Bordro modülünde entegrasyon önem kazandı. Bordro modülündeki işçi bilgileri bu sayfaya otomatik doldurulabiliyor.

Comments are closed.