MUHTASAR BEYANNAMEDE DÜZENLEMELER

• Cari Kart/Kimlik Bilgileri sekmesindeki Ek Kimlik Bilgileri grubunda yer alan Açıklama 3 sahasının ismi Adres No olarak değiştirildi.

• Muhasebe Hesap Planı/Diğer Bilgiler sekmesinde yer alan Ek Bilgiler grubuna Adres No sahası eklendi.

• Muhasebe 4 Modülü/Beyannameler/Bildirimler/Müşteri/Satıcı Kart Tablosu ekranına Adres No sahası eklendi.

• Ödemeler tablosuna adres numarasının otomatik aktarılması sağlandı.

• Muhasebe 4 Modülü Muhtasar Beyanname grubu altında bulunan Ödemelere İlişkin Bildirim sayfası Muhtasar Beyannamesi Dökümü içine alındı. Bu ekrana değer getirme işlemi için ekranın alt bölümüne “Tablo Oluştur” tuşu eklendi.

• Kullanıcıların birden fazla Tür Kodu tanımlayabilmeleri için Muhtasar Beyannamesi Tanımı altında bulunan Ortak Tanımlar ekranındaki “Ödemlere İlişkin Bildirim Parametreleri” grid (tablo) şekline getirildi.

• İşletme Modülü Muhtasar Beyanname grubu altında bulunan Ödemelere İlişkin Bildirim sayfası Muhtasar Beyannamesi Dökümü içine alındı.

• Bu ekrana önceki dönemden değer getirme işlemi için ekranın alt bölümüne “Önceki Dönemden Değer Getir” tuşu eklendi. İşletme modülünde önceki dönemden değer getirilecek şirket kodu ve dönem bilgilerini belirtilmesi için İşletme Genel Parametreleri ekranına Şirket Kodu ve Şirket Dönemi sahaları eklendi.

Comments are closed.