ON-LINE E-FATURA VE ON-LINE E-ARŞİV PARAMETRELERİNİN İLAVESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “On-Line E-Fatura” ve “On-Line E-Arşiv” parametreleri eklendi. Bu parametrelerin “EVET” veya “SOR” olması durumunda; fatura modülü içerisinden E-Fatura veya E-Arşiv Faturası kayıt işlemi yapılırken, ilgili XML dosyasının otomatik olarak hazırlanması ve entegratör sunucusuna gönderilmesi sağlandı. Henüz raporlanmamış E-Arşiv Faturalarının tekrar kayıt (düzeltme) ve iptal işlemlerinde de entegratör sunucusunda düzeltme veya iptal işlemlerinin yapılması sağlandı. Not: İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri üzerinden yapılan faturalama işlemleri sonucunda oluşan E-Fatura veya E-Arşiv Faturaları için de On-Line gönderim yapılması ayrıca sağlandı.

Comments are closed.