Özel Entegratör ile e-Fatura Uygulaması

 e-Fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası ile bilgi işlem sistemlerini e-Fatura uygulamasına entegre etmelerini sağlayan yöntemdir.

Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükellefler, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme yapabilir. Özel entegratör, anlaşma yaptığı mükellefler için güvenli kullanıcı hesapları açarak yönetir ve bu mükelleflerin faturalarını Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden alıcıya yönlendirir.

PDF dosyası için aşağıdaki link i kullanınız.

Ozel-Entegrator-ile-eFaturaUygulamasi

Comments are closed.