ÖZEL TANIMLI İCMAL RAPORU İLAVESİ

Özel tanımlı icmalde kullanılmak üzere 2 adet hazır rapor şablonu eklendi. (BOR_RAP2_ICMAL1 ve BOR_RAP2_ICMAL2). Bu raporlar ile icmal dökümü alınırken, personeller bitişik ya da araları çizgi ile ayrım yapılarak döküm alınabilir.

Comments are closed.