SATIN ALMA:STOK BİLGİLERİNİ KULLANARAK TOPLU ALIM TALEP FİŞİ OLUŞTURMA

Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülü ile ihtiyaç duyulan stoklar otomatik belirlenip, ürün
tedarikçilerinden otomatik teklif isteme (talep) fişleri oluşturulabilir. Böyle bir uygulama ile
ihtiyaçlar doğru ve hızlı belirlenip bu işi takip eden sorumlulara kolaylık sağlanır.
Nasıl Uygulanır ?
1- Stoklar için kritik ve optimal seviyelerin belirlenmesi
İhtiyaçlar otomatik belirlenirken baz alınacak değerlerin belirlenmesi amacı ile stok
kartlarında Kritik ve Optimal Seviyeler belirlenir. Kritik Seviye; ürünün elimizde bulunması
gereken en az bakiye miktarını, Optimal Seviye ise ürünün elimizde bulunması gereken
en çok bakiye miktarını ifade eder.
Kritik ve Optimal Seviye bilgisi;
ETA:SQL versiyonumuzda Stok Kartı / Kontrol Parametreleri sayfasında,
ETA:V.8-SQL versiyonumuzda Stok Kartı / Diğer Bilgiler sayfasında bulunur.

satın alma1

 

Ekran 1: Stok Kartında Kritik ve Optimal Seviye Bilgisi

2- Stoklar için tedarikçilerin belirlenmesi
Otomatik talep fişleri oluşturma sırasında ürünlerin temin edileceği tedarikçilerin
belirlenebilmesi için tedarikçi bilgileri tanımlanır. Tedarikçi bilgileri iki ayrı şekilde
tanımlanır; Stok Kartından ve Tedarikçi Bilgileri Tablosundan.
Ürünün tek bir tedarikçisi varsa:
Ürünün tek bir tedarikçisi varsa ilgili stok kartına girilerek tedarikçi bilgisi tanımlanır.
Tedarikçi bilgisi cari kart listesinden seçilebilir. Tedarikçi bilgisi Stok Kartı / Diğer Bilgiler
sayfasında bulunur.
satın alma2

Ekran 2: Stok Kartındaki Tedarikçi Bilgisi

Ürünün birden fazla tedarikçisi varsa:
Ürünün birden fazla tedarikçisi varsa, tedarikçiler Satın Alma ve Teklif Yönetimi
modülündeki tedarikçi bilgileri tablosuna tanımlanır. Bu tablo Potansiyel Cari Kartları /
Stok Hizmet Tedarikçi Bilgileri bölümünde bulunur. Bu bölümden tedarikçiler
tanımlanırken stok bazlı ya da cari bazlı tedarikçi tanımı yapılabilir. Örneğin; bir stok için
birden fazla tedarikçi tanımlanacak ise Stok Bazlı İşlem bölümünden, bir cari (tedarikçi)
için birden fazla stok tanımlanacak ise Cari Bazlı İşlem bölümünden tanımlama yapılır.

satın alma3

 

Ekran 3: Tedarikçi Bilgileri Menüsü

Stok Bazlı Tedarikçi Belirleme: Stok Bazlı İşlem bölümünde ilk olarak Stok Kodu seçilir.

satın alma4

 

Ekran 4: Stok Bazlı Tedarikçi Seçimi
Sonrasında açılan tabloda stok kartı için belirlenen tedarikçiler tanımlanır.

satın alma5

 

Ekran 5: Stok Bazlı Stok/Hizmet Tedarikçi Bilgileri Tablosu
Ekran 5’teki tabloda görüldüğü gibi stok kartı için istenilen sayıda tedarikçi tanımlanabilir.
Tedarikçiler mevcut cari kartlardan seçilebileceği gibi Satın Alma ve Teklif Yönetimi
modülünde bulunan Potansiyel Cari Kartlardan da seçilebilir. Bu tabloda tedarikçinin
kendine ait kodu, ilgili ürünün tedarikçideki kodu, temin süresi, alınan fiyat gibi bilgiler de
bilgi amaçlı olarak tanımlanabilir.
Cari Bazlı Tedarikçi Belirleme: Cari Bazlı İşlem bölümünde ilk olarak Cari Kodu seçilir.

satın alma6

 

Ekran 6: Cari Bazlı Tedarikçi Seçimi
Sonrasında açılan tabloda cari (tedarikçi) kartı için belirlenen stoklar tanımlanır.

satın alma7

 

Ekran 7: Cari Bazlı Stok/Hizmet Tedarikçi Bilgileri Tablosu
Ekran 7’ deki tabloda görüldüğü gibi cari kartı için istenilen sayıda stok tanımlanabilir. Bu
tabloda tedarikçiden temin edilen ilgili ürünün tedarikçideki kodu, temin süresi, alınan
fiyat gibi bilgiler de bilgi amaçlı olarak tanımlanabilir. Ayrıca alınan hizmetler için de
tanımlama yapılabilir.
3- Stok Bilgilerini Kullanarak Toplu Alım Talep Fişi Oluşturma (Teklif İsteme)
Kritik seviye, optimal seviye ve tedarikçi bilgileri tanımlandıktan sonra tedarikçilere ihtiyaç
duyulan ürünler için talep fişleri oluşturulur. Bu işlem toplu ve otomatik olarak Satın Alma
modülü Satın Alma-Satış Fişi / Toplu Alım Talep Fişi Oluşturma / Stok Bilgilerini
Kullanarak bölümünden yapılır.

satın alma8

 

Ekran 8: Stok Bilgilerini Kullanarak Toplu Alım Talep Fişi Oluşturma Ekranı

Bu işlem yapılırken, stok bakiye miktarı, kartlarda belirtilen kritik seviyenin altına düşen
mallar dikkate alınır.
Toplu oluşacak fiş bilgileri bu bölümdeki Genel Bilgiler sayfasında doldurulur. Örneğin;
oluşacak fişlerin tarihi Fiş Bilgileri başlığında bulunan Fiş Tarihi bölümüne yazılır. Fişlere
özel kod yazılması isteniyor ise Açıklamalar/Özel Kodlar bölümündeki özel kod bilgileri
doldurulur.
Bu bölümde cari kartlar yani tedarikçiler belirlenirken daha önce tanımlanan tedarikçi
bilgileri baz alınır. Ekrandaki Tedarikçi Kontrolü parametresi ile stok kartlarında
tanımlanan tedarikçilerin ya da tedarikçi tablosunda tanımlanan tedarikçilerin işleme
katılması sağlanabilir.
Fişler oluşturulurken stok, cari ve potansiyel cari kartlar için kriter de belirlenebilir.
Örneğin; Stok Kart İşlem Aralıkları bölümünden sadece özel kodu Temel Gıda olan
ürünler için alım talep fişi oluşturma sağlanabilir.

Bu bölümde kritik seviyenin altına düşen stoklar için alım talep fişi oluşturulur. Oluşacak
fişteki stok miktarları bulunurken, stok bakiyesi, optimal seviyeye tamamlanarak bulunur.
Örneğin; stok bakiyesi 46 birim, optimal seviye 150 birim ise alım talep fişindeki stok
miktarı 104 olarak bulunur. Ekran 9’da bu bölümden F2-Görüntüle butonuna basılarak
alınan rapor görülebilir.
Fişte oluşacak miktar hesaplanırken stok kartına ait sipariş ve üretim rezerve bilgileri de
dikkate alınabilir. Bu seçenek Stok Kart İşlem Aralıkları sayfasındaki Sipariş ve Üretim
Rezervlerini İşleme Kat parametreleri ile parametrik olarak kullanıcı tarafından belirlenir.

satın alma9

 

Ekran 9: Toplu Alım Talep Fişi Oluşturma Raporu

Stok Bilgilerini Kullanarak Toplu Alım Talep Fişi Oluşturma ekranında gerekli tanımlar ve
parametrik ayarlar yapıldıktan sonra F7-Fiş Oluştur butonu ile toplu fiş oluşturma
işlemine başlanır. Toplu fiş oluşturma işlemi Genel Bilgiler sayfasındaki Onaylı İşlem
parametresi ile kullanıcı onaylı yapılabilir. Bu sayede kullanıcıya fişlere müdahale imkanı
sağlanmış olur.

satın alma10

 

Ekran 10: Toplu Alım Talep Fişi Oluşturma

Ekran 10’da görüldüğü gibi alım talep fişi belirlenen tedarikçiye ve hesaplanan miktar ile
oluşuyor. F2-Butonu ile bu talep fişi onaylandığında bir sonraki tedarikçi için aynı fiş
bilgileri ekrana gelir. Yine bu ekranda iken fiş görüntülenebilir, yazdırılabilir, PDF, Word,
JPG gibi formatlarda kayıt edilebilir ve sonucunda tedarikçilere e-posta olarak
gönderilebilir.

 

Comments are closed.