Şirket Bil./V.8,SQL : Fiş girişlerinde bulunan hazırlayan bilgisinin kullanıcı bazında otomatik gelmesi nasıl sağlanır?

Şirket Bilgileri modülünden Kart Tanımları/Personel Kartları bölümünden personel kartları açılır. Şirket Bilgileri modülünden Servis/ Sabit Tanımlar / Parametreler / Kullanıcı Parametreleri / Şirket Kullanıcı Parametreleri bölümüne girilir. İlk Değerler başlığı altındaki Hazırlayan Parametresine daha önce açılan personel kartı seçilerek kayıt edilir. Bu işlem sistemde kayıtlı olan her kullanıcı için ayrı ayrı yapılır.

Comments are closed.