SİSTEM YÖNETİMİ:Rakam formatlarının kullanıcı tarafından belirlenmesi

Program içerisinde, kullanılan rakamların tamsayı ve ondalık hane sayısı, gruplama ve
otomatik format tanımları yapılabilmektedir. Bu işlem tanımlaması ile miktar, fiyat ve tutar vb.
sahalarınızın hangi rakam formatlarında kullanılacağını siz belirleyebilirsiniz.

Nasıl Tanımlanır?

Yeni Açılacak Tüm Şirketlerin Rakam Formatlama işlemi;
Sistem Yönetimi/Ortak Tanımlar/Ortak Parametreler bölümüne girilerek Rakam Formatlama
Bölümünden istenilen tanımlama yapılır.

Not : Bu bölümde yapılan tanımlama yeni açılacak tüm şirketlerin Rakam Format Tanımı
olacaktır. Tanımlama öncesi açılmış şirketleriniz var ise bu tanımlama bu şirketler için geçerli
olmayacaktır. Tanımlama öncesi şirketlerin tanımlaması “Şirket Bazlı Rakam Formşirketyön-rakam1

 

Tablo 1 : “Ortak Parametreler” tablosu

Bu tabloya yapılan tanımlama sisteme açılan tüm yeni şirketlere ait rakam formatı olacaktır.

27 Ekim 2009
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Sistem Yönetimi Tanımlama Sahalarının Açıklaması
Tip : Rakam formatlama tanımlarının yapılabileceği tipler görüntülenir.

Hane Sayısı : Sayısal sahalar için kullanılacak kesir hane sayısı belirtilir.
Örnek : “9.9″ şeklinde kullanmak için 1, “9.99″ şeklinde kullanmak için 2, “9.999″ şeklinde
kullanmak için 3, “9.9999″ şeklinde kullanmak için 4 değeri belirtilir.

En Az Kesir : Kesir hanesi 0 (sıfır) olan sayısal sahaların en az kesir hane sayısı
belirtilir. Kesir hanesinde, belirtilen en az kesir hane sayısı kadar 0 (sıfır) görüntülenir.
Örnek : Bu sahada 2 değeri belirtilirse, “150″ değeri “150.00″ şeklinde görüntülenir.

Gruplama : İlgili satırdaki tip için gruplama yapılıp yapılmayacağı belirtilir. Space
tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak Evet veya Hayır anlamında işaretlenir. Onay
verilen tiplerde, her grup arasında 1 boşluk olacak şekilde üç’ erli hanelerle gruplama yapılır.
Örnek : “123456789″ değeri “123 456 789″ şeklinde otomatik gruplanır.

Oto Format : Gruplama işleminin otomatik olarak yapılıp yapılmayacağı belirtilir. Space tuşuna
basarak veya mouse ile çift tıklayarak Evet veya Hayır anlamında işaretlenir. Onay verilen
tiplere ait sahalarda rakam yazılırken otomatik olarak gruplanır. Onay verilmeyen tiplere ait
sahalarda rakam yazılırken gruplanmaz, rakam değeri yazılıp Enter ile geçildiğinde gruplanır.
Örnek : Tablo 3’te fatura stok kalemleri fiyat sahasına “3 000.00” yazılmış ve henüz enter’e
basılmamıştır. Oto Format onaylı olduğundan dolayı rakamlar arası boşluk oluşarak oto format
yapıldığı gözlemlenmektedir.

Şirket Bazlı Rakam Formatlama Tanımı Nasıl Yapılır ?

Bu tanımlama ile istenilirse her şirketin format tanımlaması ayrı ayrı yapılabilmektedir.
Bu işlem için format düzenlemesi yapılacak şirket çağrılır, Şirket bilgileri/Servis
İşlemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/Şirket Genel Parametreleri
menüsüne girilir. Ekrana gelen tablodan Rakam Formatlama bölümünden yukarıda açıklanan
saha başlıklarına göre tanımlama yapılır. Yapılan bu tanımlama sadece bu şirket için yapılan
tanımlama olacaktır.

şirketyön-rakam2

 

Tablo 2 : “Şirket Genel Parametreler” tablosu

 

Bu bölüme yapılan tanımlama sadece bu şirkete ait rakam tanımlaması olacaktır.

 

şirketyön-rakam3

 

Tablo 3 : Tablo 2’ye göre yapılmış rakam formatlama tanımı sonucu

Satış Faturası giriş ekranın stok kalemleri bölümde yer alan miktar, fiyat ve tutar vb.
sahalarındaki rakam formatları yukarıdaki şekilde değişir.

Comments are closed.