STOK:BAĞLANTIILI SAHANIN KULLANIMI

Bağlantılı saha kart listelerinde kullanılır. (F6-Kart Listesi/F7-Fis Listesi) Kart listelerine mevcut
tabloda olmayan, ancak mevcut tablodaki herhangi bir saha ile bağlantısı olan baska bir
tablodan yeni sahalar ilave etmek için kullanılır. Bu sekilde bağlantılı saha yardımı ile farklı
tablolardan bilgiler alabiliriz.
Örneğin; Stok kart listesine stok kartındaki alıs ve satıs muhasebe kodlarını ilave etmek
istiyoruz. Bu islemi bağlantılı saha bölümünü kullanarak yapabiliriz. Karttaki muhasebe kodları
farklı bir tabloda takip ediliyor. (STKMUHBAGLANTI) Bu tablo kullanılarak stok kartındaki muhasebe kodlarını listemize ilaveyi asağıdaki verilen islemlerle tanımlayabiliriz.

1. Stok kart listesi açılır ve tasarım durumuna gelinir.

stok-bağ1

 

2. Sahalar bölümünden ekle seçilir.

stok-bağ2

3. Eklenen sahaya baslık ilave ederiz ve Ad bölümünden Bağlantılı saha seçilir.

stok-bağ3

4. Bağlantı tablosundan stok kartındaki muhasebe kodlarının takip edildiği tablo ismi
seçilir. (STKMUHBAGLANTI) Bağlantı tablosu bağlantı sahasından muhasebe kodunun neyle
esleseceği seçilir. (SMBSTKKOD) Bağlantılı saha bölümünden de stok kartındaki muhasebe
kodunu yazılması için gereken kod seçilir. (SMBMUHKOD1) Đfade sahasına stok kartındaki
muhasebe kodunun alıs ve satıs muhasebe kodunun tipine göre seçilmesi ile ilgili kosul yazılır.
(SMBFTNO=1 Alıs için SMBFTNO=3 Satıs için)

stok-bağ4

stok-bağ5

5. Tanımları yaptıktan sonra SQL sorgu butonu çalıstırılır ve ilave edilen bağlantılı sahalar
kart listemize eklenmis olur.

 

Comments are closed.