STOK:EXCEL’DEN STOK MODÜLÜNE KART AKTARIMI IMPORT AND EXPORT DATA İLE

Yeni müsterilerimiz ve sistemini yeniden kurmak isteyen müsterilerimize ETA:SQL ve
ETA:V8-SQL programlarımızın açık veritabanının kolaylıklarını kullanarak Stok Kartlarını teker
teker olusturmak yerine daha önceden hazırladığımız Excel tablomuzdaki bir stok listemizi
programımıza adapte edebilir ve zamandan kazanç sağlayabiliriz. Aynı uygulama cari kartları,
hesap planı vb. islemler için de uygulanabilir.
Öncelikle dikkat etmemiz gereken stok listemizin baslıklarını tablomuza uygun olacak sekilde
değistirmek olmalıdır. Ekran 1’de görüldüğü gibi saha baslıklarını görmek için stok kart
listesinde F10’a basılarak SQL Düzenleyici çalıstırılır. Gelen sorgu ekranında Ekran 1’deki
komut satırı yazılarak F5 tusuna basılır.
Gelen sonuçtaki sahalara bakılarak (Örnek: STKKOD, STKCINSI, STKBIRIM vb.) baslıklar
değistirilir. Çalısma sayfamızın adı da tablo ismimiz olan STKKART olarak değistirilir. Ayrıca
çalısma sayfasındaki diğer sayfalar silinir.

stok-EX-KART1

Ekran 1 : Stok Kart Listesi ekranı

Notlar:
· Stok kart kodlarının mükerrer olması hataya neden olacağından kodların bir defa
kullanıldığından emin olmalıyız.
· Tablo kenarlıkları ve zemin dolgu rengi uygulanan sahaların özelliklerini kaldırmalıyız.
Yukarıdaki noktalara dikkat edilerek hazırlanan Ekran 2’deki Excel tablomuzun nasıl stok
kartlarına aktaracağımızı inceleyelim.
stok-EX-KART2

Ekran 2 : Excel Tablosu ekranı

stok-EX-KART3

Ekran 3 : Import and Export Data Kısayol ekranı
Ekran 3’te belirtilen kısayoldaki gibi “Import and Export Data” menüsüne girilir. Ekran 4’teki
gibi bilgilerini alınacağı kaynak dosya seçilir. Burada bilgilerimizi Excel tablosundan
alacağımız için “Microsoft Excel 97-2000” seçeneğini seçmeliyiz.
stok-EX-KART4

Ekran 4 : Kaynak Dosya Seçimi ekranı

2. “Microsoft Excel 97-2000” seçimi yapıldıktan sonra Excel sablonumuzun yolunu Ekran 5’teki
gibi belirtmeli ve ileri butonuna basmalıyız.

stok-EX-KART5

Ekran 5 : Excel Sablonu Yolu Seçimi ekranı

3. Ekran 6’da karsımıza gelen menüde “Use Windows Authentication” butonuna basıp
Username bölümüne “sa” ve varsa sifresi girilmelidir. Kullanıcı ve sifre belirtilmesinin ardından
Excel listesinin hangi sirketimize aktarılacağını belirtmeliyiz. Daha sonra Refresh (yenileme)
butonuna bastıktan sonra ileri butonuna basarak bir sonraki menüye geçebiliriz.

stok-EX-KART6

Ekran 6 : Sifre ekranı

4. Ekran 7’de bize bilgilerin “Microsoft Excel 97-2000” den Microsoft SQL Server’a
aktarılacağını göstermektedir. Bu menüde herhangi bir değisiklik yapmadan ileri butonuna
basılarak bir sonraki menüye geçilir.

stok-EX-KART7

Ekran 7 : Tablo Kopyalama ekranı

5. Aktarım esnasında dikkat edeceğimiz en önemli nokta Ekran 8’de görüldüğü gibi “$”
isaretini silmeyi unutmamak olacaktır. Silmediğimiz takdirde program STKKART$ adında yeni
bir tablo olusturacağından stoklarımız yeni olusan tabloya aktarılacak ve stok listemiz bos
gelecektir. Silme islemi gerçeklestikten sonra ileri butonuna basarak bir sonraki asamaya
geçebiliriz.
stok-EX-KART8

Ekran 8 : Tablo Seçme ekranı

6. Ekran 9’da gelen seçeneklerin herhangi birine değisiklik yapmadan ileri butonuna basarak
bir sonraki asamaya geçebiliriz.

stok-EX-KART9

Ekran 9 : Import/Export ekranı

7. Son olarak Ekran 10’daki bilgilendirme menüsü karsımıza gelecektir. Eğer herhangi bir
yanlıslık yok ise son butonuna basarak veri transferini baslatabiliriz.

stok-EX-KART10

Ekran 10 : Bilgilendirme ekranı

8. Veri transferi problemsiz olarak tamamlanırsa Ekran 11’deki gibi bir uyarı mesajı karsımıza
gelecektir. Tamam butonuna tıkladıktan sonra karsımızdaki menüyü DONE diyerek
kapatabiliriz.

stok-EX-KART11

Ekran 11 : Kopyalama Basarıyla Tamamlanmıstır Mesajı ekranı

Artık stok kartlarımız kullanıma hazırdır.

 

 

 

Comments are closed.