STOK:INTER-POS İÇİN OTOMATİK PLU NO ÜRETİLMESİ

Stok ve Transfer modüllerine eklenen yeni özellikler ile artık programınız Inter-Pos marka
cihazlar için plu numaralarını kendisi üretmektedir. Bu yenilik ile birlikte artık stok kodlarından
bağımsız olarak yeni kodlar üretilip transferde bu kodlar kullanılabilmektedir. Program daha
önce açılmıs kartlar için otomatik numara üretebildiği gibi yeni açılan kartlarda PLU numaralarını
otomatik vermektedir. Son derece kolay olan uygulama adımları su sekilde sıralanmaktadır:
· PLU Numarası Formatının Belirlenmesi
Bu islem için Stok modülü Servis / Evrak No Tanımları bölümünden programın otomatik
üreteceği numara ve formatı belirlenir. Ekran 1’de görüldüğü gibi Đnter-Pos’ un Plu No
formatına uygun olarak numara 1’den baslatılır ve 6 haneli olarak belirlenir.

stok-PLU-NO1

 

Ekran 1: Plu No İçin Numara Tanımları

· Parametrik Ayarların Yapılması
Sirket Bilgileri modülü Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Stok
Genel Parametreleri bölümü Ek Bilgiler sayfasından plu numara üretme için parametreler
tanımlanır. Ekran 2’de görüldüğü gibi Plu No Takibi parametresi isaretlenir, Plu No’nun
yazılacağı açıklama ve evrak no grubu belirlenir.
stok-PLU-NO2

Ekran 2: Plu No Bilgileri Parametre Ayarları

· Açılmıs Stok Kartları Đçin Toplu PLU NO Üretilmesi
Bu islem için Stok modülünde Servis / Dosya Đslemleri / Stok Toplu PLU No Olusturma
bölümüne girilir. Stok aralığı ve kriterler belirlenerek F2-Đslem butonu ile numaralama
baslatılır. Baslangıç numarası bu ekrandan manuel olarak da yazılabilir. Bos bırakılır ise
evrak tanımlarında belirlenen numaradan ilerler. Unutmayın; bu islemin sadece bir kez
yapılması yeterlidir. Program, yeni açılan stok kartlarında plu numarasını otomatik
verecektir.

stok-PLU-NO3

Ekran 3: Toplu PLU No Olusturma

· Transferde Stokların PLU No’ları İle Inter-Pos’a Gönderilmesi
Transfer modülü Pos Transferi bölümünden stok kartları ve fatura transferi yapılırken
PLU No Kullanımı parametresi isaretlenir. Bu sekilde program pos cihazına stok kartlarını
transfer ederken stok kodu yerine belirlediğimiz bu plu numaralarını kullanır. Faturalar
programa transfer edilip stoklara değer islenirken de aynı sekilde bu numaralar ile
esleme yapılarak stok kartları bulunur.

stok-PLU-NO4

Ekran 4: Pos Transfer Đslemlerindeki PLU No Kullanımı Parametresi

 

 

 

 

Comments are closed.