STOK:SAYIM FİŞLERİNİN KULLANIMI

Sayım fişleri, yapılan stok sayımlarının sonuçlarına göre, stok bakiyelerinin düzeltilmesi
amacıyla kullanılır. Sayımı yapılan stoklar, stok hareketindeki sayım fişinden girilir. Sonrasında
stoklara sayım fark fişleri ile yansıtılır. Sayım fark fişlerinde program, sayım neticesinde oluşan
değeri, stok bakiye değeri ile karşılaştırarak otomatik olarak farkları bulur ve stok bakiye
değerlerine yansıtır.
Sayım fişi kullanımı üç aşamada gerçekleştirilir.
1. Sayım değerlerinin stok sayım fişine girilmesi
2. Sayım Farkı (Alış) Fişine, sayım fişinin taşınması
3. Sayım Farkı (Satış) Fişine, sayım fişinin taşınması
Şimdi örneğimizde bunu uygulayalım:
Aşağıdaki stok bakiye listesi ve sayım sonuçlarında görüldüğü gibi bazı stokların bakiye
değerlerinde farklar oluşmuştur.

stok-SAY-FIS1

 

stok-SAY-FIS2

 

İlk olarak yukarıda görülen sayım sonuçları Stok Hareketi/Yeni Fiş bölümünde bulunan Sayım
Fişi’ne kayıt edilir. (Sayım fişine girilen değerler stok bakiyelerini etkilemez.)

stok-SAY-FIS3

 

Bir sonraki aşama ise sayım değerlerinin Fark Fişleri ile stoklara işlenmesidir. Bu işlem için Stok
Hareketi/Yeni fiş bölümüne girilerek sayımda;
Stok bakiyesine göre fazla çıkan stoklar için Sayım Farkı (Alış) Fişine,
Stok bakiyesine göre eksik çıkan stoklar için ise Sayım Farkı Fişi (Satış) seçilir.
Sayım farkı fişlerden herhangi birisine girildikten sonra, F5-Stok Sayım Fişi Getir tuşu ile ya
da F8-Detay tuşunun içeriğinde bulunan Stok Sayım Fişini Getir tıklanarak daha önce
girilmiş olan sayım fişi çağırılır. Eğer girilen sayım fişi ile bakiye değerleri arasında bir fark var
ise farkı oluşan stoklar kalemler bölümüne program tarafından otomatik olarak taşınır.

stok-SAY-FIS4

 

Fark fişleri F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir. Bu işlem her iki sayım fişi için de mutlaka yapılır.

 

Comments are closed.