Stok/V.8,SQL: Bazı kullanıcıların, ilgili hareket (sipariş, irsaliye, fatura, stok hareket fişi) ekranlarında, stok kartında belirtilen ve hareket ekranına çağrılan fiyatı değiştirmesini nasıl engellerim

Öncelikle Şirket/Servis/Sabit Tanımlar/Genel Parametreler/Stok Genel Parametreleri bölümündeki Diğer Parametreler ekranından “Fişlerde fiyat değişikliği” parametresi “0-kullanıcı” şeklinde değiştirilir. Daha sonra Stok/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler ekranından “Fişlerde Fiyat Değişikliği” parametresi “1-Değiştirme” olarak kaydedilir.

Comments are closed.