Stok/V.8,SQL: Kayıtlı tüm stok kartlarında alış fiyatı ve satış fiyatı başlıklarının altına peşin alış ile peşin satış fiyatlarının başlıklarını da toplu olarak nasıl eklerim?

Stok modülüne girilerek Servis/Dosya İşlemleri bölümünden Stok Fiyat Değişikliği bölümüne girilir. Kaynak fiyat alış seçilir, hesaplama işlemi kısmında alış fiyat çarpı sıfır ( F1*0 ) gibi bir formül yazılır. Hedef fiyat kısmında 3- Peşin Alış fiyatı seçilerek F2-İşlem tuşuna basılır. Bu şekilde sadece fiyat başlık kısmı tüm stoklara eklenecektir aynı işlem peşin satış fiyatı için de yapılmalıdır

Comments are closed.