Tag Archive for ETA:V8 bordro

BORDRO:Tüm İstihdamı Teşvik Kanunlarının Takibi ve Raporlamalar

Bordro modülümüzde önceki dönemlerde ve son dönemde çıkan 5084, 5615, 4447, 4857,
5510 sayılı istihdamı teşvik kanunlarının takibi, bu kanunlara uygun XML hazırlanması ve
raporlamalar mevcuttur.

Bunun için Bordro/Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler bölümüne girilir. Gelen ekrandan ilgili
şube veya merkez seçilir. Karşımıza gelen  ekranda ise Teşvik Parametreleri ,
İstihdam Parametreleri uygun bir şekilde doldurulup kayıt edilir.