TRANSFER:Bir çok çözümün adresi

İsteğimiz ETA Programları ile farklı sektörel programları ve cihazları senkronize etmekse
bunun çözümü Transfer modülünde. Transfer modülü aracılığı ile ETA Programlarına farklı
formatlardaki dosyalardan ya da farklı cihazlardan veri aktarımı yapılabildiği gibi ETA
Programlarından da dışarıya farklı formatlarda ve farklı cihazlara veri transferi yapılabilir.
Ayrıca Transfer modülünde bulunan Online Transfer ile birden fazla ETA veritabanı
dosyalarında bulunan verileri kolay ve zahmetsiz birleştirerek raporlamak ve veri
bütünlüğünü sağlamak mümkün.
Transfer modülünden yapılacak işlemleri şu şekilde gruplayabiliriz.
· Yazarkasalar ile veri alışverişi
· Pos perakende satış cihazları ile veri alışverişi
· Farklı firmalardan gelen verilerin transferi
· Dışarıdan ETA’nın tablolarına veri transferi
· On-line veri transferi
Şimdi transfer modülünün yaptığı bu işlemleri inceleyelim.
Yazarkasalar ile Veri Alışverişi
Transfer modülü ile perakende satış sektöründe kullanılan ve piyasada yaygın olan
yazarkasa modelleri ile veri alışverişi yapılabilir. Yazarkasada satışı yapılacak ürünler stok
modülünde açılır ve Transfer modülü ile de yazarkasalara aktarılır. Bu sayede stok
kartlarının yazarkasa için tanımı kolaylaşır. Yazarkasadan yapılan satışlar ise gün sonunda
Stok modülüne satış fişi olarak aktarılır. Bu sayede işletmenin satışları ve stokları ile ilgili
raporlar stok modülü içerisindeki raporlardan alınabilir.
Transfer modülü ile Olivetti OL-7000, Sharp ER-A495T, Olimpos ve Hugin Alpha ER-
425TX yazarkasa modelleri ile veri alışverişi yapılabilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri: Diğer İşlemler / Yazarkasa İşlemleri

 

Pos Perakende Satış Cihazları ile Veri Alışverişi
Perakende satış sektöründe kullanılan ve piyasada yaygın olan pos cihazları ile veri
alışverişi yapılabilir. Pos cihazında satışı yapılacak ürünler stok modülünde açılır ve Transfer
modülü ile pos cihazlarına aktarılır. Pos cihazından yapılan günlük satışlar ise yine transfer
modülü ile programa aktarılır. Aktarım sonrasında pos cihazında yapılan satışlar fatura
modülüne fatura olarak aktarılır ve aktarım sırasında otomatik muhasebeleştirilir. Bu
satışlara bağlı olan tahsilatlar da Kasa ve Banka modüllerine aktarılarak takibi yapılır.
Transfer modülü ile Es-Pos 3000, Es-Pos 4000, Inter Pos, IBM Pos ve Hugin Pos
modelleri ile veri alışverişi yapılabilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri: Dosya Transferi / Pos Bağlantısı
Farklı Firmalardan Gelen Verilerin Transferi
Transfer modülü aracılığı ile farklı firmalardan gelen veriler ETA’ya transfer edilebilir. Veriler
ETA’ya transfer edildikten sonra artık envanter, finans ve muhasebeye ilişkin raporlar
programımızdan alınır ve takip edilir.
Bu işlemler;
· Coca Cola ile Veri transferi
Bu firmanın programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar Fatura modülüne aktarılır ve muhasebeleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi
(Metin Tipi: 3- ETA Tanımlı seçilir. Tanım Dosya Adı: coca_cola.dfn)
· Univera / Enroute-Plus ile Veri Transferi
Bu firmanın programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar Fatura modülüne, tahsilatlar cari modülüne aktarılır ve
muhasebeleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Fatura Transferi
(Metin Tipi: 2- Univera seçilir.)
· Eti ile Veri Transferi
Bu firmanın programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar Fatura modülüne, tahsilatlar cari modülüne aktarılır ve
muhasebeleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Fatura Transferi
(Metin Tipi: 2- Univera seçilir.)
· Ford ile Veri Transferi
Bu firmanın servis programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar Fatura modülüne aktarılır ve muhasebeleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Fatura Transferi
(Metin Tipi: 3- ETA Tanımlı seçilir. Tanım Dosya Adı: fordfatura.dfn)
· Fiat ile Veri Transferi
Bu firmanın servis programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar Fatura modülüne aktarılır ve muhasebeleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Fatura Transferi
(Metin Tipi: 3- ETA Tanımlı seçilir. Tanım Dosya Adı: fiatfatura.dfn)
· Honda ile Veri Transferi
Bu firmanın servis programından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği faturalar muhasebe modülüne aktarılır.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Muhasebe Fiş Transferi
(Metin Tipi: 1- Honda.)
· PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemleri) ile Veri Transferi
PDKS programlarından gelen txt formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programındaki puantaj bilgileri bordro modülüne aktarılır.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Metin Dosyasından Dosya Transferi / Bordro Transferi
(Metin Tipi: 1)
· BP ile Veri Transferi
BP Taşıtmatik ten gelen excel (xls) formatındaki dosya aracılığı ile firmanın
programında kestiği irsaliyeler, irsaliye modülüne aktarılır.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Dosya Transferi / Excel Dosyasından Transfer İşlemleri / BP Taşıtmatik Transferi
· Iveco ile Veri Transferi
Iveco firmasından gelen excel (xls) formatındaki dosya aracılığı ile yedek parça fiyat
bilgileri stok modülündeki stok kartlarına aktarılır.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Diğer İşlemleri / Stok Fiyat Değişikliği
Dışarıdan ETA’nın Tablolarına Veri Transferi
Transfer modülü aracılığı ile farklı formatlarda gelen dosyalardan ETA’ya veri transferi
yapılabilir. Stok kart ve fiyat transferi, cari kart transferi, hesap planı transferi vb. işlemleri
örnek olarak sayabiliriz. Txt, xls ve csv formatlarındaki veriler bu başlıkta transfer edilebilir.
Bu işlem için gelen dosyaya göre dizayn yapılır ve programa transferi gerçekleştirilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
Genel Transfer / Dosya Tanım ve Transfer İşlemleri
On-line Veri Transferi
Transfer modülündeki on-line veri transferi özelliği ile iki veya daha fazla şirkete ait verilerin
bir şirkette toplanması sağlanabilir. Veriler farklı veritabanlarında, farklı serverlarda ya da
farklı mekanlarda olabilir. Örneğin birden fazla şehirde, farklı serverlar da ETA kullanan tek
merkezli bir firmanın verileri toplu veri raporlaması ve bütünlüğü amacı ile on-line transfer
işlemleri aracılığı ile tek bir veri tabanında toplanabilir. Bu işlem belirlenen zamanlarda
yapılabildiği gibi manuel olarak da gerçekleştirilebilir.
Transfer Modülündeki Uygulama Yeri:
On-Line Transfer / Veri Al ve Veri Gönder

transfer1

Comments are closed.