TRANSFER:ETİ SATIŞ GÜCÜ OTOMASYONU’NDAN FATURA, NAKİT, ÇEK/SENET DOSYALARININ AKTARIMI

ETİ firmasının tüm Türkiye’de dağıtım yapan bayilerinin kullandığı, Satış Gücü Otomasyonu
programından oluşturulan fatura ve cari hareket kayıtları ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL’e
ETA:Transfer modülü ile aktarılabilir.
ETİ Satış Gücü Otomasyonu’nda Yapılması Gerekenler :

TR-ETI-1

 

Ekran 1 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu giriş ekranı

ETİ Satış Gücü Otomasyonu içerisinden ETA’ya aktarımı istenilen fatura veya cari
hareketleri metin (text) dosya haline getirerek transfer işlemine hazırlarız.

TR-ETI-2

Ekran 2 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu Bilgi Aktarımı ekranı

Ekran 2’de görüldüğü gibi “DİSTRİBÜTÖR” üst menüsünden “Bilgi Aktarımı” seçilir. Ekran 3’te
görülen Ticari Programa Bilgi Gönderme ekranına ulaşılır.

TR-ETI-3

 

Ekran 3 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu Ticari Programa Bilgi
Gönderme ekranı

“Ticari Programa Bilgi Gönderme” ekranında,
a) Sol üst bölümde bulunan Fatura veya Tahsilat türü seçilir. Her tür için ayrı ayrı seçilerek
tek tek işleme tabi tutulmalıdır.
b) Aktarılmak istenen tarih aralığı ekranın altında bulunan tarih bölümlerine başlangıç ve
bitiş olarak yazılır ve yanlarındaki kutucuklar işaretlenir.
c) “Kaydedilecek Klasör:” bölümüne oluşacak metin (text) dosyalarının yolu yazılır.
d) “Aktarılmamış Hepsini Seç” butonuna basılarak dosyaya yazılması istenen kayıtların
seçilmesi sağlanır.

TR-ETI-4

 

Ekran 4 : ETİ Satış Gücü Otomasyonu Ticari Programa Bilgi
Gönderme ekranında yapılan seçimler

e) “Bilgileri Gönder” butonuna basılarak seçime uygun metin (text) dosyası oluşturulmuş
olur.

Faturalar fatura.txt dosyasına,
Nakit işlemler nakit.txt dosyasına,
Kredi kartı işlemleri kkart.txt dosyasına,
Senetler senet.txt dosyasına,
Çekler cek.txt dosyasına oluşturulmaktadır.

ETİ Satış Gücü Otomasyonundan oluşan dosyalar, ETA içerisine rahatlıkla alınabilmektedir.
Oluşan metin (text) dosyalar artık ETA içerisine aktarılabilir.

ETA V.8:SQL ve ETA:SQL’de Yapılması Gerekenler :
Transfer Modülüne girilir.
“Dosya Transferi” menüsündeki “Metin Dosyasından Transfer İşlemi” ne ulaşılır.
Bu bölüm ETİ Satış Gücü Otomasyonu, Univera EnRoute gibi farklı programlarda kayıt edilmiş
ve metin (text) dosya haline getirilmiş olan fiş bilgilerinin ETA programına transfer işlemi için
kullanılır.

TR-ETI-5

Ekran 5 : Fatura Transferi ekranı

FATURA TRANSFERİ
“Satış Faturaları”nın Transferi için Ekran 5’te görülen “Fatura Transferi” bölümüne girilir.
Sayfa-1 : Fatura Transferi ilgili genel parametreler Ekran 6’da görüldüğü gibi belirtilir.
· Aktarılmak istenen tarih aralığı 1. Değer ve 2. Değerdeki Tarih bölümüne yazılır.
· Aktarılacak Fatura Tipi : Satış faturaları için 2-Satış seçilir.
· Metin Tipi : 2-Univera seçilir.
· Mükerrer Fatura Kontrolü [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise fatura/fiş tarihi,
fatura/Fiş numarası ve cari kodu bilgileri aynı olan yani mükerrer olan faturalar yeniden
aktarılmaz.
· Muhasebe Bağlantısı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan
fiş/faturalara ait muhasebe bağlantısı yapılır.
· Muhasebe Satırlarını Birleştir [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise Muhasebe
Bağlantısı parametresi de işaretlenmiş ise oluşturulacak olan muhasebe fişinde aynı olan
satırlar birleştirilir.
· KDV Dahil [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşacak fiş/faturaya KDV dahil
olduğu belirilmiş olur.
· Kapalı Fatura [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan faturalar
kapalı fatura olarak kayıt edilir.
· Kasa Bağlantısı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan
fiş/faturalara ait kasa bağlantısı yapılır.
· Depozito Satırı : Bu parametre işaretlenir ise sıfır KDV oranlı eksi veya artı tutarlı
depozito satırlarının stok maliyetlerini ve KDV hesaplamalarını etkilememesi için
Faturaya açıklama satırı olarak aktarılması ve tutarlarının da Fatura / Vergiler
sekmesindeki KDV Altı Değerleri başlığındaki KDV Altı İndirim/İlave sahalarında takip
edilmesi sağlanır.
Bu işlemin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki işlemlerin yapılması
gerekmektedir :
a) Fatura kalemlerinde satır tipi kolonunun açılması.
b) İlgili depozito ürün kodlarının Fatura-II modülü içerisindeki Açıklama Kartları
ekranında açıklama kodu olarak tanımlanması gerekmektedir.
· Transfer Dosya Adı : ETİ Satış Gücü Otomasyonu’ndan oluşan FATURA.TXT
dosyasının yolu belirtilir.

TR-ETI-6

Ekran 6 : Metin Dosyasından Fatura Oluşturma ekranı

SAYFA 2 : ETA içerisinde oluşturulacak olan fişlere ait bilgiler belirtilir.

Fatura Fiş Tipi : Fatura modülünde satış faturası için tanımlanan tip seçilir. Default
ayarlarında 3-Satış – Yurt İçi Satış Faturası’dır.

· Depo Kodu, Satıcı/Plasiyer Kodu, İşyeri Kodu, Masraf Merkez Kodu, Fiş Özel Kodları
isteğe göre uygun şekilde doldurulur.

· Özel Kodları Aktar : Eğer ETİ Satış Gücü Otomasyonu’dan oluşan text dosyada Özel
Kodlar verilmiş ise bu özel kodların ETA’da hangi özel koda karşılık geldiği belirtilir.

· Kasa Kodu : ETİ Satış Gücü Otomasyonu’dan gelen faturalarda kapalı olan faturalar için
Kasa Fişi oluşturulması isteniyorsa Kasa Kodu belirtilir.

TR-ETI-7

Ekran 7 : Metin Dosyasından Fatura Oluşturma ekranı

F2->İşlem Butonuna basıldıktan sonra aktarma yapılacak ve “FATURA FİŞ TRANSFER İŞLEMİ
TAMAMLANDI!” mesajı ile transfer tamamlanacaktır. Aktarım sonucunda ETİ Satış Gücü
Otomasyonu’dan oluşan metin (text) dosyasındaki fatura kayıtları artık ETA içerisine fatura
olarak aktarılmış olmaktadır.
CARİ FİŞ TRANSFERİ
Bu bölümden, farklı programlarda kayıt edilmiş ve metin (text) dosyası haline getirilmiş olan cari
fiş bilgilerinin ETA programına aktarımı yapılır.
Nakit.txt , Cek.txt, Senet.txt ve Chareket.txt dosyalarının Transferi için, Transfer Modülü / Dosya
Transferi / Metin Dosyasından Transfer İşlemi / Cari Fiş Transferi bölümüne girilir.
Sayfa-1 : Cari Fiş Transferi ilgili genel parametreler Ekran 8’de görüldüğü şekilde belirtilir.
· Borç/Alacak Tipi [0-2]: Transfer edilecek (okunması istenen) hareket tipi belirtilir.
0-Tümü : Tüm hareket tipleri transfer edilir.
1-Borç: Hareket tipi borç olan satırlar transfer edilir.
2-Alacak : Hareket tipi alacak olan satırlar transfer edilir.
· İşlem Cinsi [0-6]: Transfer edilecek (okunması istenen) işlem cinsi belirtilir.
· Her Hareketi Ayrı Fişe Aktar: Bu parametre işaretlenir ise her satır için ayrı bir fiş
oluşturulur.
· Aynı Tarihli Hareketleri Tek Fişe Topla: Bu parametre işaretlenir ise aynı tarihli hareket
satırları için tek bir fiş oluşturulur.
· Aynı Tarih ve Cari Kodlu Hareketleri Tek Fişe Topla: Bu parametre işaretlenir ise aynı
tarihli ve aynı cari kodlu hareket satırları için tek bir fiş oluşturulur.
· Metin Tipi [1-Eta Tanımlı]: Aktarılacak olan cari fiş bilgilerine ait metin tipi belirtilir.
· Tanım Dosya Adı: Metin dosyasının okunabilmesi için hazırlanan tanım dosyası belirtilir.
Metin Tipi sahasında 1-Eta Tanımlı seçeneği seçildiğinde kullanılacak olan tanım
dosyasıdır. Univera_Carihar.dfn dosyası nakit.txt aktarımını gerçekleştirecek dosyadır.
· Mükerrer Fatura Kontrolü [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise fatura/fiş tarihi
aktarılmaz.
· Muhasebe Bağlantısı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise oluşturulacak olan cari
fişlerine ait muhasebe bağlantısı yapılır.
· Muhasebe Fiş Ön İzleme [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise ve Muhasebe
Bağlantısı parametresi işaretli ise oluşturulacak olan muhasebe fişine ait ön izleme
ekranı görüntülenir.
· Transfer Dosya Adı: Okunacak olan metin dosyası belirtilir.

TR-ETI-8

Ekran 8 : Metin Dosyasından Cari Fiş Oluşturma ekranı

SAYFA 2 : Cari Fiş Transferi ilgili genel parametreler belirtilir.
· Oluşturulacak Fiş Bilgileri
Oluşturulacak cari fişine ait bilgiler belirtilir.
· Fiş Bilgileri
İlgili hareket tipine (cinsine) ait fiş tipleri belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla
sisteme kayıtlı fiş tipleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.
· İşlem Cinsi Bilgileri
İşlem Cinsi : Mevcut işlem cinsleri görüntülenir.
Dosya İşlem Cinsi : İlgili işlem cinsinin metin dosyasında yer alan karşılığı
belirtilir.
Yeni İşlem Cinsi : İlgili işlem cinsinin oluşturulan cari fişine hangi işlem cinsi
ile aktarılacağı belirtilir.

TR-ETI-9

Ekran 9 : Metin Dosyasından Cari Fiş Oluşturma ekranı
F2->İşlem butonuna basıldıktan sonra aktarma işlemleri gerçekleşecektir. Aktarım sonucunda
ETİ Satış Gücü Otomasyonu’ndan oluşan metin (text) dosyasındaki kayıtlar artık ETA içerisine
cari fiş olarak aktarılmış olmaktadır.

TR-ETI-10

FORMAT YAPISI
ETA:V8 SQL ve ETA:SQL ‘de Metin Dosyasından Transfer İşlemi / Fatura Transferi için
aşağıdaki format yapısında Metin (Text) dosya oluşturulmalıdır.

TR-ETI-11

TR-ETI-12

Her iki saha arasında ve en sonda ‘|’ karakteri bulunmalıdır. Her satır genişliği 252 byte olur. Bu
satırlar fatura kalemlerini gösterir.
Baştan stok koduna kadar olan sahalar faturanın ön yüzünde bulunan sahalardır. Sonraki
sahalarsa faturadaki stok kalemlerini gösterir. Faturanın değiştiği ön yüzdeki sahalardan
herhangi bir tanesinin değişmesiyle belirlenir.
Her bir fatura için satır sayısı azami ETA:V8 SQL için 1000 olmalıdır (ETA:SQL de satır
sınırlaması yoktur).
Program eksik nümerik sahaları kendi hesaplar. Cari ve Stok bağlantısı olmayan durumlarda
işlem bağlantısız olarak sürdürülür.
Yukarıdaki görsel şeklindeki örnekte ilk üç satır bir fatura, sonra gelen dört satır bir başka
faturayı göstermektedir.
FORMAT YAPISI AÇIKLAMALARI :
11 – 25 Fatura No : Sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.
29 – 38 Fatura Vadesi : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya fatura tarihi
yazılabilir.
40 – 44 Özel Kod : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalıdır. Sola dayalı olarak
yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.
46 – 65 Cari Kod : Sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.
67 – 81 Cari Unvan : Sola dayalı olarak yazılmalıdır. Sahanın kalan kısmı boş bırakılmalıdır.
83 – 92 Genel Masraf 1, 94 – 103 Genel Masraf 2, 105 – 114 Genel Masraf 3 : Bu sahalar
Fatura ekranındaki Masraflar sekmesinde bulunan Genel Masraf 1-2-3 e gitmektedir. Bu
sahalarda oran kullanılmaz, doğrudan tutar yazılır. Bu sahalara bilgi yazılmayacak ise boş
bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda
kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.

116 – 125 Genel İndirim 1 ve 127 – 136 Genel İndirim 2 : Bu sahalar Fatura ekranındaki
İndirimler sekmesinde bulunan Genel İndirim 1 ve 2 ye gitmektedir. Bu sahalarda oran
kullanılmaz, doğrudan tutar yazılır. Bu sahalara bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0
(sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan
istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.
138 – 140 Kdv oranı : Kalemler bölümünde KDV hanesi boş bırakılırsa buradaki KDV yüzdesi
alınır. Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı
olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir
veya boş bırakılabilir.
142 – 161 Stok Kodu : Bu sahaya ETA’da tanımlı stok kodu yazılır. Stok Kodu eğer ETA’da
tanımlı değil ise, fatura satırında “Kod Tipi = 2-Hizmet Kartı” olarak faturada görülecektir. Sola
dayalı olarak yazılmalıdır.
163 – 177 Stok Cinsi : Sola dayalı olarak yazılmalıdır.
195 – 204 Miktar : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır.
Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile
doldurulabilir veya boş bırakılabilir.
206 – 215 Fiyat : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır.
Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile
doldurulabilir veya boş bırakılabilir.
217 – 226 Tutar : Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır.
Sağa dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile
doldurulabilir veya boş bırakılabilir.
228 – 230 Kdv oranı : Kalemler bölümünde KDV hanesi boş bırakılırsa ön yüzdeki KDV yüzdesi
alınır. Bu sahaya bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa dayalı
olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir
veya boş bırakılabilir.
232 – 237 İskonto Oranı 1 , 239 – 244 İskonto Oranı 2, 246 – 251 İskonto Oranı 3 : Kalemler
bölümünde bulunan iskonto oranlarına rakam yazılırsa bu rakam yüzde olarak alınarak iskonto
hesaplanır. Bu sahalara bilgi yazılmayacak ise boş bırakılmalı veya 0 (sıfır) yazılmalıdır. Sağa
dayalı olarak yazılmalıdır. Yazılan rakamın solunda kalan boş alan istenirse 0 (sıfır) ile doldurulabilir veya boş bırakılabilir.

 

 

 

 

Comments are closed.