TRANSFER:EXCEL’DEN ETA’YA FATURA TRANSFER İŞLEMİ

Excel tablosunda oluşturulmuş olan fatura bilgileri Transfer modülü aracılığı ile ETA
programımıza fatura olarak tranfer edilebilir. Bu transfer sonucunda ilgili modüllere de
bağlantılar (Stok, Cari, Muhasebe, vb.) otomatik olarak yapılmış olur.
Uygulama için İşlem Adımları
1- Fatura Oluşturulacak Örnek Excel Dosyasının Hazırlanması
Ekran 1’de, Excel’den ETA’ya fatura aktarımı için gerekli olan bilgilerin bulunduğu
örnek Ornek_Fatura.xls dosyası bulunmaktadır. Bu dosyada fatura oluşturabilmek
için minimum bilgiler girilmiştir. Bunların dışındaki bilgilerde bu dosyada yer alabilir.
(Örnek; kalem iskontolar, genel iskontolar, masraflar, vb.)

TR-FAT-1

 

Ekran 1: ETA’ya Aktarılacak Excel Tablosu Örneği

2 – Excel Dosyasının Yapısını Tanımlayan DFN Dosyasının Hazırlanması
Örneğimizdeki Excel tablosuna göre uzantısı DFN olan bir dosya hazırlanır. Bu
dosya, Excel tablosundaki verilerin ETA tarafından hangi alanlara yerleştirileceği
bilgisini içermektedir. Örneğimizde; Excel_Fatura.dnf isimli bir dosya oluşturulmuştur.
Bu dosyanın içeriğindeki “FISF00 “ faturanın tarihini , “FISF01” fatura numarasını
simgelemektedir. Bu simgelerin ne olduğu ise EtaSaha.efi dosyasının içerisinde yer
almaktadır. (Ekran 3) . FISF00 simgesinin yanında yer alan “1” ise saha tipini
göstermektedir. (Bu alanların hepsine 1 verilebilir ve sahanın alfanümerik olduğunu
gösterir). Hemen yanındaki harf ise aynı alanın Excel’de hangi kolonda yer aldığını
gösterir. Onun yanındaki rakam da “10 “ ilgili sahanın boyunu gösterir.

TR-FAT-2

 

Ekran 2: Excel_Fatura.dnf Dosyasının Yapısı

TR-FAT-3

 

Ekran 3: EtaSaha.efi Dosyasının İçeriği

TR-FAT-4

Ekran 4: ETA Fatura Transferi Ekranı

3 – Transfer İşlemin Yapılması
Transfer işlemi için ETA’da Transfer/Dosya Transferi/Dosya Transfer İşlemi/Fatura
Transferi menüsüne girilir. Ekranda Dosya Tipi “4-ETA Tanımlı (xls)” seçilir. Tanım
Dosya Adı bölümünde düzenlediğimiz “Excel_Fatura.dnf” dosyası seçilir. Transfer
Dosya Adı bölümünde hazırladığımız “Ornek_Fatura.xls” dosyası seçilerek F2 İşlem
butonuna basılır ve transfer işlemi başlatılır. Bu işlem sonucunda Ekran 4’ de
görüldüğü gibi Excel verileri ETA’ya fatura olarak aktarılmış olur.

 

 

 

Comments are closed.