Üretim/V.8,SQL : Alınan siparişler üretim modülünde Emir açma fişi olarak nasıl oluşturulur?

Üretim/ Üretim Emir Fişi/Toplu Emir Fişi Girişi ekranında Emir açma fişi seçilir. Açılan ekranda sipariş fişi taşıma sekmesine girilerek cari kodu, tarih, sipariş fiş tipi vb. kriterler belirlenip F5-Sipariş taşı tuşuna basılır. Açılan sipariş listesi ekranından ilgili siparişlerin seçimi yapılarak F6 Emire taşı seçeneği kullanılarak açılmış olan siparişlerin üretim emir açma fişleri toplu olarak oluşturulması sağlanır.

Comments are closed.