Üretim/V.8,SQL Üretim reçete kartlarında hammaddeler bölümünde reçete kartında kullanılacak hammaddelerin toplu olarak nasıl seçilir?

Hammaddeler bölümünde hammadde kodu kısmında Shift-F6 tuşu ile ilgili hammaddeler toplu olarak seçilir.

Comments are closed.