VERİ AKTARMA 30-FIŞ AÇIKLAMASI SAHASININ TANIMLANABILMESI

“30-Fiş Açıklaması” sahasının tanımlanabilmesi ve Excel Dosyasından Aktarım menüsünün altındaki Muhasebe Fişi Aktarımı işleminde “Fiş Açıklaması” bilgisinin de oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı. Not: Ayrıca Muhasebe Fişi Aktarımı ekranına Fiş Açıklaması sahası eklendi. Tanım dosyasından fiş açıklaması boş gelir ise belirtilen fiş açıklamasının oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı.

Comments are closed.