VERİ AKTARMA

VERİ AKTARMA MODÜLÜYLE MUHASEBE ENTEGRASYONU

Veri Aktarım modülü kullanarak Cari ve Fatura modüllerinden muhasebe ile bağlantısı olan
hareketlerin yeniden düzenlenmesi ve muhasebe bağlantısı olamayan hareketlerin muhasebe
fişlerinin oluşturulması sağlanır.
Ayrıca Ticari Paket (Stok, Cari, Fatura vb. modüller) kullanan muhasebecilerimiz,
mükelleflerinden almış oldukları yedeklerden muhasebe bağlantısı olmayan hareketlerin
muhasebe bağlantılarını yapıp, tam entegrasyon sağlayarak zamandan kazanmış olurlar.
Entegrasyon İşlemleri Nasıl Yapılır?
Veri Aktarma modülünde / Muhasebe Entegrasyonu bölümüne girilerek Ekran 1’de görülen
Cari-Muhasebe Entegrasyonu veya Fatura-Muhasebe Entegrasyonu’nun seçilmesi
gerekmektedir.

Adsız

CARİ-MUHASEBE ENTEGRASYONU
Ekran 2’de görüldüğü gibi cari fişlerine ait muhasebe entegrasyonu işlemleri yapılır. Cari-
Muhasebe Entegrasyonu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

veri-aktarma-2

İşlem Aralıkları
Bu bölümde entegrasyon işlemine dahil edilmek istenen cari fişlerine ait kıstaslar belirtilir.
İşyeri Kodu : Entegrasyon işlemine dahil edilmek istenen cari fişine ait işyeri kodu
belirtilir.
Masraf Merkezi : Entegrasyon işlemine dahil edilmek istenen cari fişine ait masraf merkezi
belirtilir.
Önceden Muhasebeleşme Kontrolü
Muhasebeleşmeyenler : Bu parametre işaretlenirse daha önce muhasebeleştirilmemiş olan
cari fişlerine ait muhasebe entegrasyonu yapılır.
Muhasebeleşenler : Bu parametre işaretlenir ise daha önce muhasebeleştirilmiş olan
cari fişlerine ait muhasebe entegrasyonu yapılır. Ayrıca parametrenin işaretli olması durumunda
Bağlantısı Kesik Fişler bölümü aktif olur.
Bağlantısı Kesik Fişler
Fiş Oluştur : Bu seçenek işaretlendiğinde yapılan muhasebe entegrasyonu sırasında fiş
oluşturulur.
Fiş Oluşturma : Bu seçenek işaretlendiğinde yapılan muhasebe entegrasyonu sırasında fiş
oluşturulmaz mevcut fiş varsa üzerine yazılır.
İşlem Onayı
Cari Fiş Onayı : Bu parametre işaretlenir ise muhasebe entegrasyonu işlemine dahil
edilecek cari fişleri için kullanıcı onayı alınır.
Muhasebe Fişi Ön İzleme: Bu parametre işaretlenir ise oluşacak olan muhasebe fişi Ekran
3’teki gibi görüntülenir ve üzerinde değişiklik yapılabilir.

veri-aktarma-3

Ekran 3 : Muhasebe Fişi ekranı

Oluşacak Fiş Bilgileri
Bu bölümde entegrasyon işlemi sonucu oluşacak muhasebe fişine ait kullanılması istenen
bilgiler belirtilir.
FATURA-MUHASEBE ENTEGRASYONU
Bu bölümden fatura fişlerine ait muhasebe entegrasyonu işlemleri yapılır. Ekran 4’te görülen
Fatura-Muhasebe Entegrasyonu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

veri-aktarma-4

Ekran 4 : Fatura – Muhasebe Entegrasyonu ekranı İşlem

İşlem Aralıkları
Bu bölümde entegrasyon işlemine dahil edilmek istenen faturalara ait kıstaslar belirtilir.
İşyeri Kodu : Entegrasyon işlemine dahil edilmek istenen faturalara ait işyeri kodu
belirtilir.
Masraf Merkezi : Entegrasyon işlemine dahil edilmek istenen faturalara ait masraf merkezi
belirtilir.
Önceden Muhasebeleşme Kontrolü
Muhasebeleşmeyenler : Bu parametre işaretlenirse daha önce muhasebeleştirilmemiş olan
faturalara ait muhasebe entegrasyonu yapılır.
Muhasebeleşenler : Bu parametre işaretlenir ise daha önce muhasebeleştirilmiş olan
faturalara ait muhasebe entegrasyonu yapılır. Ayrıca parametrenin işaretli olması durumunda
Bağlantısı Kesik Fişler bölümü aktif olur.

Bağlantısı Kesik Fişler
Fiş Oluştur : Bu seçenek işaretlendiğinde yapılan muhasebe entegrasyonu sırasında fiş
oluşturulur.
Fiş Oluşturma : Bu seçenek işaretlendiğinde yapılan muhasebe entegrasyonu sırasında fiş
oluşturulmaz mevcut fiş varsa üzerine yazılır.
İşlem Onayı
Fatura Onayı : Bu parametre işaretlenir ise muhasebe entegrasyonu işlemine dahil
edilecek fatura için kullanıcı onayı alınır.
Muhasebe Fişi Ön İzleme: Bu parametre işaretlenir ise oluşacak olan muhasebe fişi Ekran
5’teki gibi görüntülenir ve üzerinde değişiklik yapılabilir.

veri-aktarma-5

 

Ekran 5 : Muhasebe Fişi ekranı

Oluşacak Fiş Bilgileri
Bu bölümde entegrasyon işlemi sonucu oluşacak muhasebe fişine ait kullanılması
istenen bilgiler belirtilir.

 

 

Comments are closed.